Please Log In or Sign Up (free of charge) to access this part of the website

GP


practice_picture
Wales Wide (111/OOH)
Wales Wide
CF47 8DE
Merthyr Tydfil
Tel:

Health Board: Wales - 111 & Out Of Hours

Job Details

Ref: -002-1120
Job Category: Doctor
Job Title: GP
Job type: COVID-19
Related Documents None available

ARE YOU READY FOR AN EXCITING CHALLENGE? OR ARE YOU SEEKING TO WORK ADDITIONAL SESSIONS? 
 
IF SO, 
 
We may have the ideal opportunities for you. 
 
We’re looking for highly motivated and enthusiastic experienced GPs to work either in Health Board Urgent Primary Care Out of Hours services across a number of treatment centres in Wales or within the 111 clinical support hubs either working in base or remotely. 
 
All roles offer an exciting opportunity to be part of innovative, dynamic and evolving services and in return we can offer attractive hourly rates of pay depending upon the period you choose to work. We are happy to be as flexible as possible in order to fit in with your other commitments. 
 
If you are interested and are already on the All Wales Locum Register, finalise your locum profile on Locum Hub Wales www.locumhubwales.co.uk and indicate your preferences, for travel time and working locations. Providing accurate and up-to-date information is a vital support to enable us to quickly identify the GP resources available
 
If you are not on the All Wales Locum Register on Locum Hub Wales please register by logging on to www.locumhubwales.co.uk to create and finalise your AWLR locum profile and indicate your preferences, for travel time and working locations. Providing accurate and up-to-date information is a vital support to enable us to quickly identify the GP resources available. 
 
As part of the process you will be required to submit an up to date CV.

If you have any queries on what is available please contact Stephen James stephen.james@wales.nhs.uk or 07741307923

YDYCH CHI’N BAROD AM HER NEWYDD? 
 NEU HOFFECH CHI WEITHIO SESIYNAU YCHWANEGOL? 
 
OS FELLY, 
 
Efallai y bydd gennym gyfleoedd delfrydol i chi. 
 
Rydym yn chwilio am feddygon teulu profiadol llawn cymhelliant a brwdfrydig i weithio naill ai yng ngwasanaethau Allan i Oriau Gofal Sylfaenol Brys y Bwrdd Iechyd ar draws nifer o ganolfannau triniaeth yng Nghymru, neu yn hybiau cymorth clinigol 111 sydd naill ai'n gweithio ar y safle, neu o bell. 
 
Mae pob rôl yn cynnig cyfle cyffrous i fod yn rhan o wasanaethau arloesol, deinamig sy'n esblygu, ac yn gyfnewid am hyn, gallwn gynnig cyfraddau cyflog yr awr deniadol yn dibynnu ar pryd rydych chi'n dewis gweithio. Rydym yn hapus i fod mor hyblyg â phosibl er mwyn hwyluso’ch ymrwymiadau eraill. 
 
Os oes diddordeb gennych, a’ch bod chi eisoes ar Gofrestr Meddygon Locwm Cymru Gyfan (AWLR), cwblhewch eich proffil locwm ar Locum Hub Wales www.locumhubwales.co.uk a nodwch eich dewisiadau ar gyfer eich amser teithio a’ch lleoliadau gwaith. Mae darparu gwybodaeth gywir a chyfoes yn gymorth hanfodol i'n galluogi i adnabod yr adnoddau meddygon teulu sydd ar gael yn gyflym
 
Os nad ydych ar Gofrestr Meddygon Locwm Cymru Gyfan ar Locum Hub Wales, cofrestrwch trwy fewngofnodi i www.locumhubwales.co.uk i greu a chwblhau eich proffil locwm AWLR a nodi'ch dewisiadau, ar gyfer amser teithio a lleoliadau gweithio. Mae darparu gwybodaeth gywir a chyfoes yn gymorth hanfodol i'n galluogi i adnabod yr adnoddau meddygon teulu sydd ar gael yn gyflym. 
 
Bydd gofyn i chi gyflwyno CV cyfoes fel rhan o’r broses. 
 
Os oes gennych ymholiadau am yr hyn sydd ar gael, cysylltwch â Stephen James stephen.james@wales.nhs.uk neu ffoniwch 07741307923 
Ref: -002-1120
Job Category: Doctor
Job Title: GP
Job type: COVID-19
Related Documents None available